Alufactory Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Ekspansja firmy AluFactory rynki perspektywiczne" z Programu Operacyjny Inteligentny Rozwój, działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, fundusz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, perspektywa 2014 - 2020, wartość projektu 489 780,00 zł dofinansowanie z UE 416 313,00 zł.